VIAG-VOP G-assistent

Als Voldoende Onderricht Persoon (VOP) G-assistent is de cursist bevoegd om verschillende (eenvoudige) werkzaamheden aan gasinstallaties uit te voeren. De VOP G assistent assisteert bij werkzaamheden en mag ook zelf als assistent werkzaamheden uitvoeren indien dit niet wordt uitgesloten door de VWI en de WV hiervoor opdracht heeft gegeven.

De cursus is zowel voor nieuwe mensen in het vak als voor kandidaten die het certificaat moeten herhalen.

Leerdoel:

Aan het einde van de opleiding beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord te kunnen werken aan gasinstallaties.

Inhoud:

Het leren om veilig en verantwoord werken aan gasinstallaties.

Hieronder een aantal onderwerpen die in de cursus aan bod komen:
● Wet- en regelgeving
● Inspectie en onderhoud
● Gevaren en het beheersen van risico’s
● Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Opleidingsduur:

1 lesdag of twee dagdelen (avonden)

Kosten:

Opleidingskosten € 175,- p.p.
Examenkosten € 175.- p.p.

Examinering en certificering:

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het Stipel Certificaat VIAG-VOP G-assistent. Het certificaat VOP G-assistent is 3 jaar geldig.

Vraag nu uw offerte aan